top of page

Na Iʻa

-

49999285928_70f42a24cf_o.png

Here are the different iʻa you can catch.  Go ahead and practice their names.

Ahi.jpg
Puhi.jpg
hook_wide.jpg

Makau

Pole.jpg

Mākoi

Vacob

E Hopu Iʻa Kakou!

-

49999285928_70f42a24cf_o.png

Youʻll have choke more fun when you use 

ʻolelo Hawaiʻi to play hopu iʻa.  

Here are some sentences you can practice together. 

Go chance um!

-

Sentences

Pattern #1

aunty_Aloha.png

E Kawai, he aha kēia?

Childʻs Name

Translation: Hey Kawai, what is this?

Girl.png

He mahimahi kēia.

Fish Name

Translation: This is a mahimahi.

Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png

Pattern #2

aunty_Aloha.png

E Keali'i, i hea ka mahimahi?

Childʻs Name

Fish Name

Translation: Hey Keali'i, where is the mahimahi?

Translation: Here is the mahimahi.

Fish Name

Eia ka mahimahi.

boy.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png

Pattern #3

aunty_Aloha.png

E Kawai, e hopu i ka mahimahi.

Childʻs Name

Fish Name

Translation: Hey Kawai, catch the mahimahi

Ua hopu au i ka mahimahi.

Fish Name

Translation: I caught the mahimahi

Girl.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png

Pattern #4

aunty_Aloha.png

E Keali'i, e ho'i i ka mahimahi i ke kai.

Childʻs Name

Fish Name

Translation: Hey Keali'i, return the mahimahi to the ocean.

boy.png

Ua ho'i au i ka mahimahi i ke kai.

Translation: I returned the mahimahi to the ocean

Fish Name

Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
Wave.png
bottom of page